poniedziałek 14 Paź 2019

Sposób na zaprzeczenie ojcostwa

Czy nam się to podoba czy nie, gdy kobieta zachodzi w ciąże, a następnie rodzi dziecko i jest w związku małżeńskim, za ojca dziecka automatycznie uznaje się męża jego matki. Co prawda jest to tylko domniemanie, jednak jeśli ojciec w stosownym czasie nie złoży pozwu o zaprzeczenie ojcostwa, automatycznie stanie się ojcem do końca swoich dni.

Sądem właściwym do złożenia pozwu będzie rejonowy sąd pozwanego, z wyjątkiem sytuacji, gdy adres pozwanego jest nieznany, wtedy pozew składamy w sądzie rejonowym właściwym nam ze względu na adres zamieszkania. Opłata jaką musimy uiścić to 200 zł wpisu stałego, Tak, jak w innych przypadkach kwotę przelewamy na rachunek bankowy sądu – z zaznaczeniem, której sprawy dotyczy lub przez zakup znaczków sądowych w kasie sądu.

Kto będzie pozwanym? Jest to zależne od tego kto wytacza sprawę, zawsze jednak będzie dwóch pozwanych: ojciec i matka, gdy pozew wytacza dziecko, ojciec i dziecko, gdy pozew wytacza matka lub matka i dziecko, gdy pozew wytacza ojciec. W rozprawie sądowej, z urzędu, weźmie udział prokurator.

Żądaniem, które umieszczamy w pozwie będzie prośba o zaprzeczenie, że dana osoba nie jest ojcem dziecka, można też żądać nie posługiwania się przez dziecko nazwiskiem domniemanego ojca. Tak, jak w innych sprawach sądowych, możemy żądać zwrotu kosztów związanych ze sprawą.

Punktem najistotniejszym będzie uzasadnienie żądania, należy dokładnie opisać sytuację rodziny, podać okoliczności, które świadczą, że nie mogło dojść do poczęcia na linii mąż-żona, na przykład bezpłodność, choroba, wyjazd za granicę. Oczywiście powinniśmy posiadać jakieś poświadczenie tego stanu rzeczy, wyniki badań, bilety kolejowe, lotnicze, umowa o pracę zagranicą.

Partnerzy:

Porady prawne

Zamieszczone na serwisie porady prawne są jedynie opisem problemów związanych z prawodawstwem polskim.

Poszczególne artykuły zostały przesłane przez internautów - nie gwarantujemy, iż artykuły te są rzeczowo i prawidłowo przygotowane.