poniedziałek 14 Paź 2019

Ustalanie Ojcostwa

Coraz więcej dzieci rodzi się w związkach nieformalnych, niekiedy, jak się okazuje jest to ze szkodą dla dzieci. Wielu panów w celu uniknięcia kosztów związanych z wychowywaniem dziecka, nie zgadza się dobrowolnie zostać jego opiekunem prawnym. Zdarzają się też sytuacje odwrotne, gdy matka, będąc w nowym związku chce odizolować dziecko od ojca i pozbawić go praw rodzicielskich, których de facto nie ma, jeśli się na to dobrowolnie nie zgodziła.

 

Zacznijmy jednak od tego, że jeśli między matką, a ojcem dziecka jest porozumienie w tej sprawie, wystarczy, aby udali się oni do Urzędu Stanu Cywilnego i przy urzędniku, partner oświadcza, że jest ojcem dziecka, a matka to potwierdza. Może wtedy poprosić o nadanie dziecku nazwiska po ojcu. Potrzebne nam będą akt urodzenia oraz dowód osobisty matki, akt urodzenia dziecka, dowód osobisty ojca.Pamiętajmy, jednak, że jeśli matka dziecka wyraża jakikolwiek sprzeciw nie będzie to możliwe, pozostaje tylko droga sądowa.

W pozwie o ustalenie ojcostwa, jak w każdym innym powinniśmy zawrzeć datę i miejsce sporządzenia pozwu, są to elementy niezbędne. Po drugie umieszczamy imiona i nazwiska pozwanych oraz powoda/powódki z oznaczeniem kto jest kim. W sprawie domniemany ojciec może pozwać matkę i dziecko lub matka i dziecko domniemanego ojca. Z urzędu w sprawie bierze udział prokurator, co istotne strony nie muszą być obecne na rozprawie sądowej, tak, jak w przypadku zaprzeczenia ojcostwa. Strony mogą się też domagać noszenia lub nie noszenia przez dziecko nazwiska po ojcu. Kolejny krok, decydujący o tym czy sprawa przebiegnie po naszej myśli to uzasadnienie. Trzeba zawrzeć w nim wszystko okoliczności poczęcia dziecka, jeśli posiada się wyniki badań, świadczące o rodzicielstwie to też je załączamy. Możemy też powołać się na dowody, których nie posiadamy, a które wiemy, że istnieją, np. dokumentacja medyczna dziecka, jeśli miało przetaczaną krew. Na koniec podpisujemy pozew i składamy w sądzie rejonowych, postępowanie jest zwolnione z opłat sądowych.

Partnerzy:

Porady prawne

Zamieszczone na serwisie porady prawne są jedynie opisem problemów związanych z prawodawstwem polskim.

Poszczególne artykuły zostały przesłane przez internautów - nie gwarantujemy, iż artykuły te są rzeczowo i prawidłowo przygotowane.